Hårtransplantation

Transplantera hår med FUE & STRIP/FUT

För de som inte har turen att bli hjälpta av till exempel Rogaine/Regaine, Propecia eller andra läkemedel finns ytterligare ett alternativ i form av en hårtransplanation. Då kostnaden för transplantationer förivsso har blivit lägre genom åren, är de fortfarande dyra jämfört med andra behandlingar mot håravfall. Kliniker som utför dem finns förutom i våra större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö även i många mellanstora städer i Sverige. Att hitta en klinik som utför ingreppen nära där du bor brukar inte vara ett problem.

En hårtransplantation innebär att man genom ett kirurgiskt ingrepp flyttar hårsäckar från ett område i nacken till ett annat område på hjässan. Man tar helt de hårsäckar som klarar av att producera hår livet ut till de kala partierna högre upp på hjässan där de växer fast och börjar producera naturligt hår på partier som tidigare inte haft något hår.

Idag är det framför allt  två metoder som är populära: FUE samt STRIP/FUT. Trots en stor skillnad i konstad är dessa två metoder relaterade varann, men vissa skillnader mellan FUE och STRIP finns ändock.

FUE

FUE-metoden innebär att enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper, som innehåller 1-4 hårstrån, plockas ut var för sig ur nack- och tinninghåret och placeras på hjässan. Här kan det behövas två operationer för att uppnå samma resultat som med STRIP. Även med denna metod tar kirurgen hår från nacken, men låter huden sitta kvar. Detta innebär att det blir kala områden kvar i nacken och kirurgen måste därför lämna tillräckligt med hår i området för att täcka dessa kala partier som efterlämnas. Det finns därför en begränsning i hur mycket hår som kan flyttas. FUE lämpar sig därför bäst när det är ett mindre område som skall behandlas. FUE kostar oftast mellan 60.000 – 120.000:-.

STRIP/FUT

STRIP/FUT-metoden vid en hårtansplantation

STRIP/FUT-metoden

STRIP-metoden innebär att en hudremsa, runt 20 cm lång och sällan över 2 cm på den bredaste delen, tas ut från nacken. I nackområdet är huden normalt väldigt elastisk. Snittet som uppstår i nacken sys igen och syns sedan inte när håret åter vuxit ut. De naturliga hårsäcksgrupperna separeras sedan ut under mikroskop varpå de, i likhet med FUE-metoden, placeras ut på hjässan. Detta är ett större ingrepp än FUE, görs under narkos och tar mellan 6-12 timmar. Antalet hårsäckar som kan plockas ut är ut max 4000st per operation. Då det går att göra två operationer blir det totala siffran 8000 hårsäckar. Värt att ha i åtanke är att en del hårsäckar som förstörs där snittet görs. STRIP/FUT kostar oftast mellan 20.000 – 60.000:-.

Biverkningar av hårtransplantation

Även om de flesta slipper att känna av nackdelarna, är det viktigt känna till vad som kan hända.

Känseln i nackeln kan bli sämre på grund av avskurna never. En av de vanligare biverkningarna är faktiskt håravfall, det som kallas “chock förlust”. Kala fläckar är också vanliga, då femtio till hundra hårstrån kan förloras varje dag. Andra biverkningar är svullnad i områden som i hårbotten och pannan. Om detta blir obehagligt, kan medicinering lindra svullnaden. Dessutom måste patienten vara försiktig om hans hårbotten börjar klåda, eftersom repor kommer att göra det värre och leda till att sårskorpor bildas. Här kan en fuktighetskräm lindra klådan. Flera år efter operationen, kan mer håravfall uppstår, fast de transplanterade områdena stannar på sin plats. Detta resulterar i en ojämn fördelning av hår. Dessa kan tas bort, eller mer hår transplanteras.

Resultat

Direkt efter ingreppet går det transplanterade håret in i en fas av vila vilket innebär att de hårstrån som växer ur de transplanterade hårsäckarna kan lossna. Detta håravfall är naturligt och sker normalt sett inom de två första månaderna. Efter ungefär två månader påbörjar de transplanterade hårsäckarna sin växtfas på sin nya transplanterade plats och återväxten av hår blir synlig. När 6-8 månader har passerat, kan du börja se en normal utväxt av håret. Det slutgiltiga resultatet börjar härmed visa sig, en mycket positiv upplevelse för de allra flesta som genomgår transplantationen. En upplevelse som normalt sett varar livet ut eftersom det transplanterade håret normalt aldrig slutar växa.

Innehållet på denna webbplats är strikt informativt och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Kontakta legitimerad sjukvårdspersonal för diagnos och behandlingsrekommendationer. Reklam och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Europa är förbjudet och olagligt.